به روز شدن مجموعه کتابخانه دیجیتال دانشگاه در تاریخ 1400/08/29

تیتر اخباربه روز شدن مجموعه کتابخانه دیجیتال دانشگاه در تاریخ 1400/08/29
برگزاری کارگاه یک روزه آموزش کتابخانه دیجیتال در مورخۀ 1397/06/17
به روز شدن مجموعه کتابخانه دیجیتال دانشگاه در تاریخ 1397/04/06
مدیریت انواع شی ء دیجیتال (متن، صوت، عکس، فیلم و ...).
امکان جستجو در محتوا و اطلاعات کتابشناختی بصورت همزمان را دارد.