جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/69149
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTemming, Lorene Aen_US
dc.contributor.authorCahill, Alison Gen_US
dc.contributor.authorRiley, Laura Een_US
dc.date.accessioned2013en_US
dc.date.accessioned2016-07-05T05:13:42Z-
dc.date.available2016-07-05T05:13:42Z-
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issnen_US
dc.identifier.other10.1213/ANE.0000000000000944en_US
dc.identifier.urien_US
dc.identifier.urihttp://78.39.227.9/handle/Hannan/69149-
dc.description.abstracten_US
dc.format.extentVolume : 214en_US
dc.format.extentISSUE : 6en_US
dc.format.extentSTART PAGE : 698en_US
dc.format.extentEND PAGES : 702en_US
dc.publisheren_US
dc.relation.haspart2016 AJOG Volume 214 Issue 6 June (22).pdfen_US
dc.subjectmedications in lactationen_US
dc.subjectmedications in pregnancyen_US
dc.subjectpsychiatric medicationsen_US
dc.titleClinical Opinion Clinical management of medications in pregnancy and lactationen_US
dc.typeArticleen_US
dc.journal.volumeVolume 214en_US
dc.journal.issueIssue 6en_US
dc.journal.monthJuneen_US
dc.journal.titleAmerican Journal of Obstetrics & Gynecologyen_US
Appears in Collections:American Journal of Obstetrics and Gynecology 2016تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.