جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/69174
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSmfm, Maternal-fetal Medicineen_US
dc.contributor.authorHughes, Brenna Len_US
dc.contributor.authorGyam, Cynthiaen_US
dc.date.accessioned2013en_US
dc.date.accessioned2016-07-05T05:13:50Z-
dc.date.available2016-07-05T05:13:50Z-
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issnen_US
dc.identifier.other10.1016/j.iac.2015.08.003en_US
dc.identifier.urien_US
dc.identifier.urihttp://78.39.227.9/handle/Hannan/69174-
dc.description.abstracten_US
dc.format.extentVolume : 9en_US
dc.format.extentISSUE : Juneen_US
dc.format.extentSTART PAGE : 1en_US
dc.format.extentEND PAGES : 4en_US
dc.publisheren_US
dc.relation.haspart2016 AJOG Volume 214 Issue 6 June (12).pdfen_US
dc.subjectamniocentesisen_US
dc.subjectantiviral agentsen_US
dc.subjectcongenital cytomegalovirusen_US
dc.subjectcytomegalovirusen_US
dc.subjectcytomegalovirus hyperimmune globulinen_US
dc.subjectcytomegalovirus igmen_US
dc.subjectfetal infectionen_US
dc.subjectInfectionen_US
dc.subjectprimary maternal cytomegalovirusen_US
dc.subjectroutine screeningen_US
dc.subjectseroconversionen_US
dc.titleDiagnosis and antenatal management of congenital cytomegalovirus infectionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.journal.volumeVolume 214en_US
dc.journal.issueIssue 6en_US
dc.journal.monthJuneen_US
dc.journal.titleAmerican Journal of Obstetrics & Gynecologyen_US
Appears in Collections:American Journal of Obstetrics and Gynecology 2016تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.