جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/73993
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBraillon, Alainen_US
dc.date.accessioned2013en_US
dc.date.accessioned2016-07-05T10:46:12Z-
dc.date.available2016-07-05T10:46:12Z-
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issnen_US
dc.identifier.otheren_US
dc.identifier.urien_US
dc.identifier.urihttp://78.39.227.9/handle/Hannan/73993-
dc.description.abstracten_US
dc.format.extentVolume : 387en_US
dc.format.extentISSUE : 10031en_US
dc.format.extentSTART PAGE : 1907en_US
dc.format.extentEND PAGES : 1908en_US
dc.publisheren_US
dc.relation.haspart2016 LANCET Volume 387 Issue 10031 May (12).pdfen_US
dc.titleOrgan and human traffi cking in Nepal Convention on Tobacco Sugary drinks tax : response from the Institute for Fiscal Studiesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.journal.volumeVolume 387en_US
dc.journal.issueIssue 10031en_US
dc.journal.monthMayen_US
dc.journal.titleThe Lanceten_US
Appears in Collections:Lancet 2016



تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.