جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/74033
Title: prescriptions in Colombia and Zika virus
Authors: Machado-alba, Jorge E;Machado-duque, Manuel E;Gaviria-mendoza, Andres;Orozco-giraldo, Viviana A
Issue Date: 2016
Publisher: 
Abstract: 
URI: 
http://78.39.227.9/handle/Hannan/74033
ISSN: 
Volume: Volume 387
Issue: Issue 10032
Month: May
Format: Volume : 387
ISSUE : 10032
START PAGE : 1993
END PAGES : 1993
Appears in Collections:Lancet 2016تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.