جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/75738
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBristow, Robert Een_US
dc.contributor.authorChang, Jennyen_US
dc.contributor.authorZiogas, Argyriosen_US
dc.contributor.authorGillen, Daniel Len_US
dc.contributor.authorBai, Luen_US
dc.contributor.authorVieira, Veronica Men_US
dc.date.accessioned2013en_US
dc.date.accessioned2016-07-09T05:24:38Z-
dc.date.available2016-07-09T05:24:38Z-
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.issnen_US
dc.identifier.other10.1259/dmfr.20150302en_US
dc.identifier.urien_US
dc.identifier.urihttp://78.39.227.9/handle/Hannan/75738-
dc.description.abstracten_US
dc.format.extentVolume : 213en_US
dc.format.extentISSUE : 1en_US
dc.format.extentSTART PAGE : 43.e1en_US
dc.format.extentEND PAGES : 43.e8en_US
dc.publisheren_US
dc.relation.haspart2015 AJOG Volume 213 Issue 1 July (12).pdfen_US
dc.subject000en_US
dc.subject213en_US
dc.subject43en_US
dc.subjectbristow reen_US
dc.subjectcaliforniaen_US
dc.subjectcancer diag-en_US
dc.subjectchang jen_US
dc.subjecte1-8en_US
dc.subjectgeographic locationen_US
dc.subjectn the united statesen_US
dc.subjectnew cases of ovarianen_US
dc.subjectovarian canceren_US
dc.subjectovarian cancer mortality inen_US
dc.subjectspatial analysis of advanced-stageen_US
dc.subjectthereen_US
dc.titleSpatial analysis of advanced-stage ovarian cancer mortality in Californiaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.journal.volumeVolume 213en_US
dc.journal.issueIssue 1en_US
dc.journal.monthJulyen_US
dc.journal.titleAmerican Journal of Obstetrics & Gynecologyen_US
Appears in Collections:American Journal of Obstetrics and Gynecology 2015تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.